Όροι Χρήσης

  • KidsGo με αγάπη!

Όροι Χρήσης

 

Οι παρόντες όροι χρήσης («Όροι») διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου www.kidsgo.com.cy (στο εξής «το KidsGo»). Διαχειριστής και ιδιοκτήτης του KidsGo είναι η κα Νανά Χρυσοστόμου Μιχαηλίδου (στο εξής «ο Διαχειριστής»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους.

Η πλοήγηση στο KidsGo και η χρήση των υπηρεσιών του υπόκεινται στην αποδοχή των παρόντων Όρων.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Η τεκμηρίωση, οι εικόνες, τα κείμενα, οι ήρωες, τα κινούμενα σχέδια, τα σχέδια, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα σήματα, η μορφή, το λογισμικό και όλα τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν ή/και αποτελούν ή/και περιλαμβάνονται ή/και χρησιμοποιούνται στο KidsGo αποτελούν ιδιοκτησία του Διαχειριστή, ο οποίος είναι, επίσης, δικαιούχος του αποκλειστικού δικαιώματος εφαρμογής του KidsGo.

Το υλικό που περιέχει το KidsGo προστατεύεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμους του 1976 έως 2012 της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από καιρού εις καιρό. Το KidsGo μπορεί να περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων για τους οποίους αναφέρεται και η ειδοποίηση copyright. Η χρήση του περιεχομένου του KidsGo θα πρέπει να γίνεται για αποκλειστικά προσωπική χρήση με ρητή εξαίρεση εμπορικών στόχων.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η ανάληψη, η μετάδοση, η διαφήμιση ή η διανομή σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό, του περιεχομένου του KidsGo χωρίς προηγούμενη ανεπιφύλακτη γραπτή και ρητή άδεια του Διαχειριστή ως Δικαιούχου σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό αναφορά Νόμου. Η εμφάνισή του περιεχομένου του KidsGo στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης του.

Υλικό που αποστέλλουν οι χρήστες
Σε περίπτωση πρόσβασης στις υπηρεσίες του KidsGo που προβλέπουν επεξεργασία και αποστολή υλικών από την πλευρά του επισκέπτη/χρήστη, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα απόλυτης διαθεσιμότητας σχετικά με τη χρήση και την απόλυτη διακριτική ευχέρεια ως προς τη δημοσίευση.

Κατά την επεξεργασία και την αποστολή των υλικών, ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει υβριστική, ακατάλληλη ή προσβλητική γλώσσα και να μην τροφοδοτεί το KidsGo με δυσφημιστικό, υβριστικό, ενοχλητικό ή δυσάρεστο υλικό. Δεσμεύεται επίσης, να μην τροφοδοτεί με κρυπτογραφημένο υλικό ή “junk mail”, διαφήμιση χωρίς άδεια ή άλλο υλικό που θα καταπατούσε την ιδιωτική ζωή, θα ενθάρρυνε εγκληματικές συμπεριφορές ή θα ήταν ενάντια σε οποιαδήποτε νομοθεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τη χρήση του KidsGo και των υπηρεσιών του αποκλειστικά για θεμιτούς σκοπούς και εγγυάται ρητά ότι το υλικό που θα τροφοδοτήσει στο KidsGo δεν θα καταπατά κανένα πνευματικό δικαίωμα, σήμα, εταιρικό μυστικό, ευρεσιτεχνία ή άλλα αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Ο επισκέπτης/χρήστης δεσμεύεται επίσης και ρητά αναλαμβάνει να καλύπτει και εξασφαλίζει το Διαχειριστή για κάθε απώλεια και από κάθε απαίτηση, δικαστική αγωγή, ζημιά, δαπάνη, έξοδα και χρεώσεις οποιασδήποτε μορφής που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση εκ μέρους του παραβίασης των πιο πάνω.

Σύνδεσμοι προς τρίτους
Το KidsGo περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων (στο εξής «ιστοσελίδες τρίτων προσώπων»). Ο Διαχειριστής αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης αναφορικά με το περιεχόμενο και το υλικό πρόσβασης μέσω των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων προσώπων ή που θα μπορούσαν να αποκτηθούν δια μέσου αυτών, επί των οποίων ο Διαχειριστής δεν έχει έλεγχο.

Περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης
Το υλικό του KidsGo διατίθεται αποκλειστικά για διασκέδαση, εκπαίδευση και για σκοπούς προώθησης. Ο Διαχειριστής δεν εξασφαλίζει ότι το υλικό αυτό θα είναι πάντα διαθέσιμο ή δεν θα έχει λάθη, ούτε ότι πιθανά ελαττώματα θα αποκατασταθούν άμεσα. Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να υιοθετήσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι απαραίτητα για έναν ασφαλή διακομιστή (server) ενώ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την απόλυτη έλλειψη ιών ή επιβλαβών στοιχείων που θα προέρχονται από το εξωτερικό.

Ο Διαχειριστής δεν προσφέρει καμία εγγύηση για τη χρήση ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του KidsGo σε ότι αφορά την ακεραιότητα, την ορθότητα και την ευχαρίστηση.

Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο KidsGo να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου ότι, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, ενδέχεται οι νέες δημοσιευμένες πληροφορίες να μην ανανεώνονται επί καθημερινής βάσεως. H χρήση του KidsGo γίνεται με ευθύνη του χρήστη, αποδεχόμενος ότι το περιεχόμενο του KidsGo προσφέρεται ως έχει, δίχως εγγύηση ρητή ή εμμέσως δηλωμένη. Ο επισκέπτης/χρήστης συναινεί ρητά και αναγνωρίζει ότι, με εξαίρεση την περίπτωση δόλου ή εγκληματικής αμέλειας, ο Διαχειριστής δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε ατόμου ή φορέα, λόγω ζημιάς που ενδεχομένως θα προκληθεί από τη χρήση του KidsGo και/ή των υπηρεσιών του. Ο επισκέπτης/χρήσης αναγνωρίζει επίσης και συμφωνεί ρητά ότι ο Διαχειριστής δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν δυσφημιστική, προσβλητική ή αθέμιτη συμπεριφορά άλλων χρηστών.

Ο επισκέπτης/χρήσης αναγνωρίζει επίσης και συμφωνεί ρητά ότι ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα να λάβει μέτρα για τον αποκλεισμό του από το KidsGo και/ή τις υπηρεσίες σε περίπτωση καταπάτησης των Όρων και/ή οποιουδήποτε νόμου.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη:

Goneis-Paidia-Mazi-icon3 για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) των επισκεπτών/χρηστών του KidsGo ή τρίτων από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του KidsGo (περιεχόμενο, πληροφορίες κλπ) ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Goneis-Paidia-Mazi-icon3 για απώλεια πληροφορίας που αποστέλλεται μέσω του KidsGo.

Goneis-Paidia-Mazi-icon3 για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν και επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να προβαίνει σε αλλαγές του KidsGo όποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

Goneis-Paidia-Mazi-icon3 για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων προσώπων ή διαφημιστικών banners. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Διαχειριστής αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων τρίτων προσώπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Προσβάσεις σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του KidsGo
Ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στα περιεχόμενα του KidsGo και τις υπηρεσίες σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζει o Διαχειριστής.

Απαγορεύεται κάθε προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης χρήσης για να ξεπεραστούν ή να παρακαμφτούν οι προστασίες του KidsGo, η χρήση συστημάτων που συμβάλλουν στη χρήση ή συνδέονται με το KidsGo για χρήσεις διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες προορίζονται και η παρεμπόδιση της χρήσης των εξουσιοδοτημένων χρηστών, καθώς και η πρόσβαση, η απόκτηση, η καταστροφή, η αλλοίωση, η ζημιά των πληροφοριών που περιλαμβάνει το KidsGo, δηλαδή η παρεμβολή στα εν λόγω συστήματα.

Κάθε τέτοια πράξη θα παραπέμπεται χωρίς αναβολή στην προσοχή των αρμόδιων αρχών και θα διώκεται από όλους τους αρμόδιους αστικούς και ποινικούς φορείς βάσει των ισχυόντων νόμων και διεθνών συμβάσεων.

Τροποποίηση
Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του KidsGo και τους παρόντες Όρους, οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση του και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση των σχετικών τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα α) να πραγματοποιεί βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή λογισμικό του KidsGo β) να παύσει ή να αναστείλει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή και λογισμικού, να διαγράφει από την ιστοσελίδα οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται στην ιστοσελίδα από επισκέπτη/χρήστη, και γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από τους επισκέπτες/χρήστες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. προσωπικά δεδομένα).

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες Όροι διέπονται από και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες. Αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει σ΄ αυτούς συμπληρώνονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αποδοχή όρων
Η επίσκεψη στο KidsGo και η χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του (σελίδες, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία κλπ.) προϋποθέτει από τον επισκέπτη/χρήστη την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων ως και την τήρηση της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και την κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας. Συνεπώς ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη/χρήση από τον ίδιο ή τον ανήλικο (του οποίου ασκεί την επιμέλεια) των σελίδων και υπηρεσιών του KidsGo . Εάν δεν συμφωνεί με τους Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση και να μην επιτρέψει στον ανήλικο (στον οποίο ασκεί την επιμέλεια) τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του KidsGo. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο του KidsGo για τυχόν τροποποιήσεις. Η χρήση του KidsGo κατόπιν των επερχόμενων τροποποιήσεων σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των παρόντων Όρων.

 

KidsGo για ψυχαγωγία, εκπαίδευση, δημιουργία, διασκέδαση, ενημέρωση…