Εκπαίδευση

 • KidsGo με αγάπη!

10 τρόποι για να προσεγγίσετε τους μαθητές στην τάξη

Ημερομηνία δημοσίευσης άρθρου: Ιανουαρίου 31, 2014 Συγγραφέας: KidsGo Κατηγορία: Εκπαίδευση

10 τρόποι για να προσεγγίσετε τους μαθητές στην τάξη

Ελεύθερη μετάφραση από KidsGo

Σήμερα οι μαθητές έχουν ακόμη περισσότερες αιτίες περισπασμού της προσοχής τους από εκείνους του χθες, και οι οδηγίες προς τους μαθητές έχουν σήμερα ακόμα περισσότερες προκλήσεις. Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορούν σήμερα οι μαθητές να συμμετάσχουν στη μάθηση;

Ιδού 10 τρόποι για να δώσετε κίνητρα στους μαθητές σας:

10WaysToReachStudents_icon1

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo1 Ενθαρρύνετε την Επικοινωνία
Αυτό είναι σημαντικό. Για να προσεγγίσετε τους μαθητές, θα πρέπει να είστε σε θέση να επικοινωνείτε μαζί τους, και επίσης να τους παροτρύνετε να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον.

 • Ακούστε τις απαντήσεις των μαθητών και τις ανησυχίες τους.
 • Θέστε ερωτήσεις ανοικτού τύπου (που απαιτούν εκτενείς απαντήσεις) και στη συνέχεια προχωρήστε σε ερωτήσεις παρακολούθησης και καθοδήγησης της συζήτησης που θα έχει αναπτυχθεί.
 • Αφήστε αρκετό χρόνο μετά από μια ερώτηση ώστε οι μαθητές να σκέφτονται μέσα από το πρόβλημα.
 • Δημιουργήστε καταστάσεις που αμφισβητούν τις προκαταλήψεις των μαθητών και τους επιτρέπουν να συζητήσουν τις ιδέες τους.

10WaysToReachStudents_icon2

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo2 Καθιερώστε μια Σχέση και Υψηλές Προσδοκίες
Δείξτε στους μαθητές σας πως αναμένετε ότι θα πετύχουν και ότι θα τους βοηθήσετε σε αυτό.
Σχολεία με υψηλές προσδοκίες και υποστήριξη έχουν υψηλά ποσοστά ακαδημαϊκής επιτυχίας και μειωμένα ποσοστά ατόμων που εγκαταλείπουν το σχολείο.

10WaysToReachStudents_icon3

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo3 Θέστε Στόχους
Εξηγήστε με σαφήνεια τι αναμένεται από τους μαθητές.

 • Για παράδειγμα, «Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να εξηγήσετε τι είναι η βαρύτητα».
 • Όσο πιο συγκεκριμένα αντιλαμβάνονται οι μαθητές τι αναμένεται από αυτούς, τόσο πιο πιθανό είναι ότι θα πετύχουν.

10WaysToReachStudents_icon4

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo4 Κάντε μάθημα με Παραδείγματα της Πραγματικής Ζωής
Χρησιμοποιήστε την πρακτική εξάσκηση, περιπτώσεις από τον πραγματικό κόσμο, για να διδάξετε τις βασικές αρχές. Βάλτε τους μαθητές να φτιάξουν ένα νερόμυλο για να μάθουν για την μηχανική επιστήμη, ή να φυτέψουν ένα κήπο για να μάθουν σχετικά με τη βιολογία. Τέτοιες κατασκευές μπορεί εύκολα να συνδυάζουν μάθημα για περισσότερα από ένα θέματα!
Η μάθηση με τέτοια πρακτική εξάσκηση βελτιώνει την απορρόφηση της γνώσης και τις κοινωνικές δεξιότητες και μειώνει τις απουσίες και προβλήματα πειθαρχίας.

10WaysToReachStudents_icon5

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo5 Χρησιμοποιήστε Τεχνικές Ομαδικής Μάθησης
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουν το τελικό αποτέλεσμα.

 • Οι μαθητές που διδάσκονται κάτι με τη χρήση της ομαδικής μάθησης τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερες βαθμολογίες, καλύτερη κατανόηση της ύλης, καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες, μεγαλύτερη δημιουργικότητα και καλύτερες δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης.
 • Οι ομαδικές εργασίες μπορεί να αποδειχθούν ότι εμπεριέχουν κάποιους κινδύνους. Αρχίστε από μικρές ομάδες και κτίστε σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι κάθε μαθητής έχει ρόλο στην ομάδα και είναι υπόλογος για τη δική του συμμετοχή.

10WaysToReachStudents_icon6

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo6 Χρησιμοποιήστε τη Διδασκαλία με Διασύνδεση

 • Αφήστε τους μαθητές να συζητήσουν τις πληροφορίες μεταξύ τους και επιτρέψτε στους μαθητές που κατανόησαν το μάθημα να διδάξουν τους συμμαθητές τους.
 • Η Διδασκαλία σε άλλους και η άμεση χρήση αυτού που μαθαίνει κάποιος οδηγεί σε … ποσοστό απορρόφησης της γνώσης 90%.

10WaysToReachStudents_icon7

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo7 Αλλάξτε το στυλ διδασκαλίας σας για διαφορετικά στυλ μάθησης
Μάθετε ποιο μαθησιακό στυλ ταιριάζει καλύτερα στον καθένα από τους μαθητές σας (λεκτικό, λογικό, οπτικό, σωματικό, μουσικό, κλπ), και ακολούθως δοκιμάστε ένα μάθημα που διδάσκεται για τον τρόπο μάθησης.

 • Για παράδειγμα, ένα τραγούδι με χορό για τη διδασκαλία των προθέσεων στο μάθημα της γλώσσας. Αυτό το μάθημα θα κερδίσει τους μαθητές που προτιμούν το μουσικό, σωματικό και λεκτικό στυλ μαθήματος.

Με αυτό τον τρόπο, όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν με έναν τρόπο που είναι άνετος για αυτούς.

10WaysToReachStudents_icon8

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo8 Απαλλαγείτε από τις εξετάσεις πολλαπλής επιλογής
Εκτός κι αν είναι υποχρεωτικό, χρησιμοποιείστε εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών, όπως τα τεστ αναλυτικών απαντήσεων (free response) ή οι σύνθετες εργασίες (εργασίες που περιλαμβάνουν συνιστώσα για την τάξη, για το σπίτι, για το πεδίο κλπ)

 • Οι μαθητές θα αισθάνονται λιγότερο σαν «ένας αριθμός» και θα συμμετέχουν πιο ενεργά στη μάθηση τους.

Με τέτοιες αξιολογήσεις μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα το πόσο καλά οι μαθητές σας μπορούν να κατανοήσουν ένα θέμα και να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, ενώ διαφορετικά περιορίζεστε στην κατανόηση της ικανότητάς τους να ερμηνεύουν ορθά ένα τεστ.

10WaysToReachStudents_icon9

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo9 Δοκιμάστε «Διαβουλευτική Πρακτική»
Διδάξτε διαδραστικά αντί να κάνετε διάλεξη! Δοκιμάστε να εκμαιεύετε από τους μαθητές τι ξέρουν για ένα θέμα προτού τους το διδάξετε, αφήνοντας τους να αιτιολογούν τις απαντήσεις σε μικρές ομάδες. Στη συνέχεια, «κτίστε» πάνω σε αυτά που οι ίδιοι ξέρουν και ξεδιαλύνετε τους τυχόν παρανοήσεις τους επί του θέματος, μέσω μιας συζήτησης στην τάξη.

 • Μια μελέτη στο Πανεπιστήμιο της British Columbia έδειξε ότι με την τεχνική αυτή οι μαθητές πήγαν δύο φορές καλύτερα σε σχέση με τους μαθητές στους οποίους χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή τεχνική διδασκαλίας. Παράλληλα, η συμμετοχή των μαθητών αυξήθηκε κατά … 20%.

10WaysToReachStudents_icon10

AnnaPappa_ChangeEducation_iconNo10 Ή, Δοκιμάστε μια «Αντίστροφη Τάξη»

 • Αν είναι τεχνολογικά εφικτό, ζητήστε από τους μαθητές να παρακολουθούν το μάθημα στο σπίτι το προηγούμενο βράδυ. Στη συνέχεια, μπορούν να έρθουν στην τάξη και να ασχοληθούν εκεί με την «κατ’ οίκο εργασία» με τον δάσκαλο. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η διδασκαλία ανά ένα μαθητή.
 • Οι μαθητές μπορούν να αποφασίσουν πόσο γρήγορα θέλουν να παρακολουθήσουν τη διάλεξη, πόσες διαλέξεις θα δουν ταυτόχρονα, και δεν θα χάσουν τις πληροφορίες, εάν είναι άρρωστοι ή έχουν κτυπήσει.
 • Η ανά ένα μαθητή διδασκαλία είναι πιο αποτελεσματική για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή αφού με αυτή την τεχνική ο δάσκαλος έχει το χρόνο για την αντιμετώπισή τους.

10WaysToReachStudents_icon11

Δεν έχει σημασία τι προσπαθείτε να κάνετε, να θυμάστε ότι ο στόχος σας είναι να βοηθήσετε τους μαθητές να πετύχουν.

10WaysToReachStudents_icon12

Πηγή: learningwithjohn.com

Μοιραστείτε το άρθρο!

Facebook facebook   Twitter twitter   Email email  

KidsGo

Το KidsGo είναι ένας χώρος για παιδιά, γονείς κι εκπαιδευτικούς με πλούσιο επιμορφωτικό, ενημερωτικό και διασκεδαστικό υλικό. Εδώ τα παιδιά μπορούν να παίζουν ασφαλώς, να μαθαίνουν συνεχώς νέα πράγματα, να εκφράζονται ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες, να ενημερώνονται για διάφορες παιδικές πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και ομαδικές εργασίες, να δημιουργούν, να ολοκληρώνουν αποστολές, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και να εξερευνούν! Στο KidsGo γονείς κι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται για ότι αφορά τα παιδιά και να συμμετέχουν κι αυτοί στέλνοντας δικές τους ιδέες και θέματα επίκαιρα και σχετικά πάντα με τον κόσμο του παιδιού.